Veiklos Rezultatams Pasiekti

Projekto rezultatams pasiekti bus organizuojami:

  • 4 tarptautiniai projekto partnerių susitikimai-darbuotės
  • Nacionaliniai renginiai partnerystės šalyje (viso 7 renginiai)
  • Mokyklų, pageidaujančių stiprinti STEAM veiklas atranka
  • STEAM kompetencijų tobulinimo kursai atrinktų mokyklų komandoms
  • Tarptautinis konkursas mokykloms „STEAM iššūkis“
  • Gerosios STEAM patirties atranka ir viešinimas
  • Sklaidos renginiai
  • Tarptautinė baigiamoji konferencija